LeveringsgarantiEKO Vinduer og Dører AS har en meget god leveringsgaranti, som gir deg som kunde en ekstra trygghet ved kjøp av våre produkter. Vi vet at nøyaktighet i levering av produktene er like viktig om ikke viktigere enn selve valget av produktene.

Vår leveringsgaranti er:

  • Leveringstiden på våre produkter skal aldri overstige 6 uker fra bestillingsdato.
  • Ved eventuell for sen leveringstid kompenseres kunde med 1 promille pr. dag av de bestiilte vinduers ordresum eks. mva. Dette gjelder alle virkedager.
  • Ved eventuelle skader på produktene erstattes disse selvfølgelig med nye. Kunden kan også be om et avslag i pris dersom dette skulle ønskes i stedet for erstatningsprodukter.
  • For de skadede varene så betales også en kompensasjon med 1 promille av ordresum vinduer. Kompensasjonen regnes her også utifra alle virkedager.
  • Erstatningen utbetales med inntil max kr.20.000 .; eks. mva.