7 års produktgaranti


Garantien gjelder:

Stabilitet og holdbarhet på produktenes materiale
Funksjonsfeil ved beslagsvarer
Tetthet mot regn og vind
Kondens mellom glassene

Garantien dekker:

Erstatter med ny isolerglass dersom det oppstår kondens mellom glassene
Erstatter beslagsvarer som har dårlig funksjon
Erstatter med nye produkter hvis produktene ikke kan utbedres

Vilkår:

Garantien gjelder kun for våre produkter som kan dokumenteres med originalfaktura eller kvittering. Synlige feil og mangler ved levering, må reklameres straks (og senest innen 5 virkedager) i henhold til kjøpsloven. Produktene må lagres tørt og forsvarlig før det monteres.

Ubehandlede produkter må beises eller males senest innen 1 måned etter innsetting (helst før innsetting) Det er viktig at man benytter produkter som er beregnet for utvendig trebeskyttelse. Under beising og maling må en unngå å berøre tetningslister og beslag (hengsler: vridere og glideslist).

Anbefalt vedlikehold må følges. Alle beslag, mekanismer, ledd, pakninger og glideskinner kontrolleres jevnlig. Smøring og rengjøring må utføres minst 2 ganger i året og ellers ved behov.Glasset må ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for, etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Kvistgulning/Kvistgjennomslag

Kvistgulning/-gjennomslag kan forekomme. Dette er et treteknisk fenomen som kan inntreffe selv om kvistforsegling er brukt. Det gis derfor ikke garanti mot kvistregulering på ferdig overflatebehandlede produkter fra fabrikk, og dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Garantien omfatter ikke:

Kvistgulning/Kvistgjennomslag Kostnader til kraner, stillaser o.l. når erstatningsprodukt ikke kan monteres via de adkomstveier som finnes i eller i tilknytning til bygningen. Følgeskader eller andre arbeider som må utføres som malearbeid, tapetsering som kreveres ifm garantiarbeidet. Skader som forårsakes av fremmede gjenstander som er montert på produktene. Skader som oppstår på grunn av uforsvarlig bruk dekkes ikke.